,,E,, z Nových hor

 
 
 
 
                    !!!  Máme nakryto !!!
 
                   30.11.2021  vrh ,E,  BOM